top of page
dongdaemun-design-plaza.jpg

ผลงานการออกแบบ-ตกแต่ง 
นิทรรศการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์

บริการให้คำปรึกษา รวมถึงรับออกแบบตกแต่งภายใน และจัดทำเนื้อหา

สำหรับนิทรรศการทั่วไป นิทรรศการภายในองค์กร ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์

โรงไฟฟ้า ลพบุรี

ออกแบบเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยการเล่าเรื่องราวของจังหวัดลพบุรี รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลสภาพภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ 
และความเข้มแสงที่เหมาะสำหรับผลิตไฟฟ้า ของดีประจำเมืองลพบุรีและสถานที่สำคัญต่างๆ และยังมีโซนจำหน่ายสินค้าชุมชนที่โรงไฟฟ้ามีส่วนสนับสนุน

1696401719295_0.jpg
1696401794249_0.jpg
1696401754095_0_edited.png
1696402475764_0.jpg
1696401810988_0.jpg
1696401820592_0_edited.png
1696402488081_0.jpg
1696401831226_0_edited.jpg

ผลงานอื่นๆ

โครงการศูนย์เรียนรู้สร้างเสริม

สุขภาวะ รพ.ศิริราช

2.jpg

ศูนย์การเรียนรู้เมืองสิงห์บุรี

1696402969218_0.jpg

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

491677.jpg

ศูนย์การเรียนรู้
อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด | BLCP

image.png
  • call
  • Line
  • Youtube
  • Facebook
bottom of page