top of page
dongdaemun-design-plaza.jpg

ผลงานการออกแบบ-ตกแต่ง 
นิทรรศการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์

บริการให้คำปรึกษา รวมถึงรับออกแบบตกแต่งภายใน และจัดทำเนื้อหา

สำหรับนิทรรศการทั่วไป นิทรรศการภายในองค์กร ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์

ศูนย์เรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะ โรงพยาบาลศิริราช

โครงการศูนย์เรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะ รพ.ศิริราช คอนเซปต์ไอเดียในการออกแบบคือ ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน มีสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน

มีพื้นที่สีเขียว สบายตา ผ่อนคลาย มีทั้งหมด 6 โซน ประกอบด้วย

 

0. ทางเข้าบ้าน

1. นิทรรศการหมุนเวียน (ห้องต้อนรับ)

2. อาหารเพื่อสุขภาพ (ห้องครัว)

3. สร้างเสริมสุขภาวะ ความรู้ออนไลน์ (ห้องสมุด)

4. สุขภาพตามกลุ่มวัย (สวนหลังบ้าน)

5. พฤติกรรม การเคลื่อนไหวร่างกาย (ห้องออกกำลังกาย)

6. โรคพบบ่อย (ห้องเก็บของ)

7. E-library จาก PDF แผ่นพับ (ห้องทำงาน)

ทางเข้าบ้าน

เพิ่มจุดเด่นให้ทางเข้าบ้านด้วยจอ LED

1_4.jpg
2_3.jpg

นิทรรศการหมุนเวียน (ห้องต้อนรับ)

เน้นความเรียบ สีขาว สบายตา มีจุดนั่งพักเพื่อรอชมศูนย์การเรียนรู้

4_compressed.jpg

อาหารเพื่อสุขภาพ (ห้องครัว)

มีเคานเตอร์สำหรับประกอบอาหาร บอกเล่าเรื่องราวความรู้ผ่านอาหารการกิน ด้วยเทคโนโลยี RFID ผสมผสานกับ VDO animation และ infographic

5_compressed.jpg

สร้างเสริมสุขภาวะ ความรู้ออนไลน์ (ห้องสมุด)

มุมความรู้ ออกแบบฝัง Kiosk ให้เข้ากับ Design ของชั้นหนังสือ เนื้อหาจะเป็นแบบทดสอบความรู้ และแบบประเมินสุขภาพตัวเอง

6_compressed.jpg

สุขภาพตามกลุ่มวัย (สวนหลังบ้าน)

ไอเดียคืออยากให้เป็นมุมสบายๆ เอาไว้พักผ่อนพูดคุยกัน จัดแสดงเนื้อหาภาพยนตร์โดยใช้เทคโนโลยี VR (Virtual Reality)

ซึ่งเนื้อหาจะแบ่งไปตามกลุ่มช่วงวัย หลักๆ เป็น 5 กลุ่ม คือ

สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ / สุขภาพวัยเด็ก / สุขภาพวัยรุ่น / สุขภาพวัยทำงาน / สุขภาพวัยสูงอายุ

8_2.jpg
7_2.jpg

พฤติกรรม การเคลื่อนไหวร่างกาย (ห้องออกกำลังกาย)

มุมให้ทุกคนในบ้านได้ขยับร่างกาย ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่าน interactive game

แบ่งเป็นเกม 3 ระดับ >> Easy / Medium / Hard

9_2.jpg

โรคพบบ่อย (ห้องเก็บของ)

ห้องเก็บของ เปรียบเสมือนโรคต่างๆ ที่รอแสดงอาการจากการใช้ชีวิตประจำวันของเรา นำเสนอเนื้อหาโรคที่พบบ่อย 9 โรค

ทั้งสาเหตุของการเกิดโรค วิธีป้องกัน รวมไปถึงการดูแลสุขภาพ ผ่าน VDO animation และ infographic

10_2.jpg

E-library จาก PDF แผ่นพับ (ห้องทำงาน)

เป็นมุมทำงานกลางบ้าน ศึกษาหาความรู้ได้จากมุมนี้

11_compressed.jpg

ผลงานอื่นๆ

ศูนย์การเรียนรู้เมืองสิงห์บุรี

1696402969218_0.jpg

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

491677.jpg

ศูนย์การเรียนรู้
อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด | BLCP

image.png
  • call
  • Line
  • Youtube
  • Facebook
bottom of page