top of page

Interactive game

ให้บริการออกแบบภาพสำหรับทำ projection mapping พร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้

รวมไปถึงการออกแบบและทำ immersive room ผสมผสานเทคนิคหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความน่าตื่นเต้น และประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ชม

SERVICE ALL YOUR IMAGINATIONS

  • call
  • Line
  • Youtube
  • Facebook
bottom of page