Interactive สำหรับงานอีเว้นท์

ผลงานที่ได้รับรางวัล MAAT AWARD 2016

ผลงานที่ได้รับรางวัล MAAT AWARD 

Outdoor Detecter Award 2016

ออกแบบโปรแกรมจำลอง ระบบตรวจจับแบคทีเรียในร่างกาย

ควบคู่กับ ระบบ Interactive แบบ Kinect

ติดตั้งภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT 

Interactive สำหรับงานอีเว้นท์

ระบบ RFID

สำหรับตรวจจับวัตถุ ที่ต้องการแสดงเนื้อหา

สามารถใช้ใด้ไม่จำกัดชิ้นงาน

รับออกแบบ เนื้อหา ให้สอดคล้องกับ ชิ้นงาน

ตามที่ลูกค้าต้องการ

Interactive สำหรับงานอีเว้นท์

โรงภาพยนตร์ 360 องศา

ออกแบบ ติดตั้ง และเป็นที่ปรึกษา งานกิจกรรมต่างๆ ทุกรูปแบบ

ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงงานระดับประเทศ

ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถเฉพาะทาง

ด้วยประสบการณ์ในการจัดงานมากกว่า 10 ปี

Interactive สำหรับงานอีเว้นท์

Register

ระบบลงทะเบียน ที่รองรับระบบ Interactive

สามารถ Check Point ได้ไม่จำกัดจุด

มีความ เสถียรสูง และ รองรับคนได้มากกว่า 1 แสนคน

Interactive สำหรับงานอีเว้นท์

Touch Wall

เหมาะสำหรับงานนำเสนอข้อมูลแบบ Interactive

ช่วยให้ผู้เล่น มีการจดจำข้อมูลใด้ดียิ่งขึ้น

Interactive มีความน่าสนใจมากกว่า อิงค์เจทแบบทั่วไป

Interactive สำหรับงานอีเว้นท์

Model Mapping

การนำเสนอที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Interactive สำหรับงานอีเว้นท์

Kinect

เป็นอุปกรณ์สำหรับงานอีเว้นท์ 

ช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้เล่น

สามารถตรวจจับร่างกายได้ เหมาะสำหรับ

ลูกค้าที่ต้องการความน่าสนใจให้กับงาน

Please reload

© 2016 by CORNERME Call. 0886352999

  • White Facebook Icon
  • YouTube - White Circle