top of page

GOOGLE FLOOD HUB ระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมด้วย AI
Google ได้พัฒนา Flood Hub เป็นระบบการแจ้งเตือนน้ำท่วมพร้อม AI ที่ให้ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เราเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมได้ทันท่วงที โดยดูข้อมูลน้ำท่วมที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและคาดการณ์ล่วงหน้าได้สูงสุด 7 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีข้อมูลล่วงหน้าเพียง 48 ชั่วโมงเท่านั้นภายในจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่หลากหลายและเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น การพยากรณ์อากาศ ตลอดจนภาพถ่ายดาวเทียม จากนั้นเทคโนโลยีดังกล่าวจะรวมแบบจำลอง 2 แบบเข้าด้วยกันได้แก่ แบบจำลองอุทกวิทยา ซึ่งคาดการณ์ปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำ และแบบจำลองน้ำท่วม ซึ่งจะคาดการณ์พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบและความลึกของน้ำเมื่อปี 2565 GOOGLE FLOOD HUB ได้ให้บริการแค่ 18 ประเทศ ได้แก่ บราซิล, โคลอมเบีย, ศรีลังกา, บูร์กินาฟาโซ, แคเมอรูน, ชาด, คองโก, ไอวอรีโคสต์, กานา, กินี, มาลาวี สหพันธ์ไนจีเรีย, เซียร์ราลีโอน, แองโกลา, ซูดานใต้, นามิเบีย, ไลบีเรีย และแอฟริกาใต้ แต่ในปัจจุบันขยายเป็น 80 ประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย โดยให้ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วันถือเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยที่ประเทศเราจะได้ใช้บริการดีๆ แบบนี้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือ เพื่อจะได้เฝ้าระวังและรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันได้อย่างทันท่วงที
コメント


  • call
  • Line
  • Youtube
  • Facebook
bottom of page