top of page

Microsoft เตรียมโละ WordPad ออกจาก WindowsMicrosoft ประกาศอย่างเป็นทางการว่าโปรแกรม WordPad ได้เข้าสู่สถานะเลิกใช้งาน (deprecated) แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย WordPad จะไม่ได้รับการอัปเดตใดๆ อีก และโปรแกรมจะถูกลบออกจากระบบอย่างถาวรในการอัปเดต Windows ในอนาคตต่อไป


WordPad เป็นโปรแกรมแก้ไข rich text พื้นฐาน ที่ถูกนำมาแทนที่ Microsoft Write ถูกนำไปเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือน Microsoft Word เวอร์ชันย่อส่วนที่ใช้งานได้ง่าย และใช้งานได้ฟรี โดยทาง Microsoft แนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนไปใช้โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Notepad แทนสำหรับ text พื้นฐานทั่วไป


Microsoft ยังไม่ระบุกรอบเวลาที่แน่นอนในการถอด WordPad ออกจากระบบ แต่สื่อต่างประเทศให้ความเห็นว่าอาจเป็นในช่วงการอัปเดตรอบใหญ่ครั้งถัดไป ซึ่งคาดว่าจะมาถึงในช่วงครึ่งหลังของปี 2024


Commentaires


  • call
  • Line
  • Youtube
  • Facebook
bottom of page