top of page

Q&A : จอ LED กะพริบเกิดจากอะไร?

การที่จอ LED กะพริบหรือดับนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สัญญาณไม่เสถียร ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาที่ตัวสายสัญญาณขาด หรือเสียบไม่แน่น, การ์ดส่งสัญญาณเกิดความเสียหาย, ระบบไฟขัดข้อง เป็นต้นแต่จากการกะพริบแบบในภาพนี้ อาจจะเกิดจากสายสัญญาณที่เชื่อมระหว่างคาบิเน็ตขัดข้อง ทำให้คาบิเน็ตบางตัวไม่สามารถแสดงภาพออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเกิดอาการกะพริบแบบนี้ หรือในบางกรณีอาจดับไปเลย


📍 โดยวิธีการแก้ไขเบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้


✅ เช็กสายสัญญาณว่าเสียหายหรือไม่ ✅ ดูแลสายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ✅ มีสายสัญญาณเชื่อมภาพสำรอง (แก้ปัญหาหน้างานได้ หากสายสัญญาณหลักเกิดขัดข้องกะทันหัน)

Commentaires


  • call
  • Line
  • Youtube
  • Facebook
bottom of page