top of page

ภาษาคอมพิวเตอร์ คืออะไร?
คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป จำเป็นที่จะต้องมีการป้อนข้อมูลเพื่อสั่งให้ทำงานด้วยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นภาษาประดิษฐ์ (artificial language) ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา มีข้อกำหนดและความหมายที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับภาษาที่มนุษย์เราใช้กันทั่วไป โดยภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้


1. ภาษาเครื่อง (Machine Language)


เป็นภาษาระดับต่ำที่สุด สามารถทำตามคำสั่งได้ทันทีโดยไม่ต้องมีตัวแปลภาษาอื่นๆ มาช่วย ใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วงยุค 1950s2. ภาษาระดับต่ำ (Low level language)


เนื่องจากภาษาเครื่องเข้าใจยากและประยุกต์ใช้งานยาก มันจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นภาษาระดับต่ำ โดยนำอักษรภาษาอังกฤษเข้ามาใช้งานด้วย แต่ถึงจะง่ายขึ้น ก็ยังยากสำหรับผู้เริ่มต้นอยู่ดี ตัวอย่างภาษาระดับต่ำ คือ ภาษา Assembly3. ภาษาระดับสูง (High level Language)


กำเนิดขึ้นในปี 1960 โดยจะใช้ภาษาอังกฤษแทนคำสั่งต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เขียนเข้าใจได้ทันที เขียนง่ายกว่า 2 รูปแบบข้างต้น ตัวอย่างภาษาระดับสูง อย่างเช่น ภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาวิชวลเบสิก ภาษาซี ภาษาจาวา เป็นต้น4. ภาษาระดับสูงมาก (Very High-level Language)


หรือเรียกอีกชื่อว่า ภาษายุคที่ 4 เป็นภาษาที่เขียนได้สั้นกว่าภาษาก่อนๆ และไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นระเบียบขั้นตอน ต้องการเขียนให้โปรแกรมทำอะไรบ้างก็เขียนไปได้เลย ทำให้ภาษานี้เป็นภาษาที่เขียนได้ง่ายและเร็ว5. ภาษาธรรมชาติ (Nature language)


เป็นภาษายุคที่ 5 ธรรมชาติในที่นี้ หมายถึงธรรมชาติของมนุษย์ คือสามารถพิมพ์ไปได้เลยโดยไม่ต้องสนใจ ความถูกต้อง ระเบียบวิธีการ หรือขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น พิมพ์ไปตามที่เราต้องการ แล้วคอมพิวเตอร์จะยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภาษาธรรมชาติ จะใช้ระบบฐานความรู้ ในการแปลความหมายของคำสั่ง

สำหรับบทความนี้ Cornerme อยากให้ทุกท่านได้รู้จักข้อมูลเบื้องต้นของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละกลุ่ม ซึ่งบางกลุ่มก็อาจจะไม่ได้แพร่หลายแล้วในปัจจุบัน ในบทความหน้าเราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ว่ามีกี่แบบ และแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

Comments


  • call
  • Line
  • Youtube
  • Facebook
bottom of page