top of page

การใช้เทคนิค Motion Capture ร่วมกับ interactiveเทคโนโลยี Motion Capture หรือ MoCap เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว แปลการเคลื่อนที่ของคนหรือวัสดุจากรูปแบบ Analog มาเป็นแบบ Digital เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทำงาน


โดย Motion Capture จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ

1. Mechanical Tracking Mocap จับการเคลื่อนไหวทางกล Analog

2. Optical Tracking Mocap จับการเคลื่อนไหวแบบใช้แสง และมาร์คเกอร์

3. Sensor Tracking Mocap จับการเคลื่อนไหวแบบใช้เซนเซอร์

4. AI Tracking Mocap จับการเคลื่อนไหวโดยใช้ AI


ซึ่งการทำ interactive game นั้น ส่วนมากจะใช้กับเทคนิค Motion Capture ในรูปแบบ Sensor Tracking Mocap และ AI Tracking Mocap และทั้ง 2 เทคนิคนี้โดยทั่วไปจะใช้ควบคู่กับ motion capture camera

แต่ Sensor Tracking Mocap และ AI Tracking Mocap คืออะไร มีเทคนิคยังไง และ motion capture camera คืออะไร ใช้งานยังไง คอร์เนอร์มีจะเล่าให้ฟังSensor Tracking Mocap

เป็นการจับการเคลื่อนไหวในรูปแบบ IMU Sensor + Gyroscope แทนผู้ใช้งาน เพียงใส่ชุดที่ติดตั้งเซนเซอร์เหล่านี้เข้าไป ระบบนี้ใช้เงินน้อย และใช้งานง่าย แต่คุณภาพจะไม่สูงเท่ากับ Optical Tracking มีขายทั้งแบบชุดสวม, ถุงมือ, กล้องจับสีหน้าและท่าทาง ไฟล์ที่ได้ก็เป็นแบบการเคลื่อนที่ของ XYZ Coordinate และได้ไฟล์การทำงาน แบบ Realtime

AI Tracking Mocap

การใช้ระบบ AI ในการจับการเคลื่อนไหว ถือว่าใช้เงินน้อยที่สุด โดยการทำงานของระบบนี้ จะใช้ไฟล์วิดีโอ มาวิเคราะห์การเคลื่อนไหว แปลว่าไม่จำเป็นต้องให้คนมาใส่ชุดใดๆ เลย แต่ก็ต้องยอมรับว่าความแม่นยำในการจับก็จะน้อยลงเช่นกัน เพราะมันคือการจับการเคลื่อนไหวจาก 2D แล้วแปลงมาเป็น 3D


motion capture camera คืออะไร?

motion capture camera คือ กล้องที่ใช้สำหรับจับการเคลื่อนไหว แล้วแปลงสัญญาณที่จับได้ มาสร้างสื่อแบบ 3D มิติ เพื่อนำไปใช้กับงานรูปแบบต่างๆ เช่น การทำภาพยนตร์ การสร้างแอนิเมชั่น การทำเกม เป็นต้น


กล้องที่นิยมใช้และเป็นรู้จักทั่วไปคือ Kinect (เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องเล่นเกม Xbox) ซึ่งการทำงานของ Kinect ก็ไม่มีอะไรซับซ้อน ประกอบด้วยกล้องที่ใช้รับภาพและไมโครโฟนใช้รับเสียง เมื่อ Kinect ทำงาน ก็จะรับภาพการเคลื่อนไหวของผู้เล่นจากกล้องเข้าสู่ชิปประมวลและทำการแปลงสัญญาณออกมา


การใช้เทคนิค Motion Capture มาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ จะช่วยทำให้เนื้อหา สินค้า หรือบริการนั้นๆ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น คุณอาจจะรู้สึกว่ามันดูเป็นเรื่องยากและวุ่นวาย ทิ้งความคิดนั้นไปได้เลย! เพราะคอร์เนอร์ มี สามารถเนรมิตสิ่งเหล่านี้ให้คุณได้ในพริบตา ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นไหน เราก็ช่วยได้หมด ด้วยประสบการณ์เฉพาะทางมากว่า 10 ปี การันตีทั้งฝีมือและการบริการ

Comments


  • call
  • Line
  • Youtube
  • Facebook
bottom of page