top of page

Prompt Engineer อาชีพใหม่ยุค “AI”
Prompt Engineer จะทำหน้าที่วิเคราะห์การทำงานของปัญญาประดิษฐ์ให้ได้คำตอบที่ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นอาชีพแห่งอนาคตที่ทุกองค์กรจะต้องมีตำแหน่งนี้ ทำให้เป็นวิชาชีพที่มีความต้องการและฐานเงินเดือนที่สูงผู้ที่เป็น Prompt Engineer จะต้องเข้าใจถึงความสามารถของโมเดล AI และวิธีใช้งาน เพื่อสามารถสร้างและปรับปรุง prompt ให้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ตามความต้องการ หน้าที่นี้อาจรวมถึงการทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพของ prompt ใหม่ๆ หรือการปรับปรุง prompt ที่มีอยู่ เพื่อให้ Al ตอบสนองได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่เทรน หรือฝึกฝนเอไอ ให้ทำงานตรงกับสายงาน


Comments


  • call
  • Line
  • Youtube
  • Facebook
bottom of page