top of page

ข่าวดีสำหรับนักเรียน !! Google ช่วยแก้โจทย์คณิต ฟิสิกส์ และแคลคูลัส ได้แล้วGoogle อัปเดตเครื่องมือ Google Search และ Google Lens ให้สามารถช่วยแก้โจทย์เรขาคณิต ฟิสิกส์ ตรีโกณมิติ และแคลคูลัสได้แล้ว ฟีเจอร์นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์


สำหรับเครื่องมือ Google Search สามารถใช้ได้กับโจทย์ที่เป็นข้อความ โดยสามารถพิมพ์โจทย์ลงไปในช่องค้นหา จากนั้น Google ก็จะแสดงผลการค้นหาพร้อมคำตอบและอธิบายขั้นตอนการคำนวณออกมา


ส่วนเครื่องมือ Google Lens สามารถใช้ได้กับโจทย์ปัญหาที่เป็นรูปภาพ โดยเพียงแค่เปิดใช้เครื่องมือ Lens จากนั้นก็เอากล้องไปถ่ายที่โจทย์ จากนั้น Google ก็จะให้คำตอบพร้อมคำอธิบายออกมา โดยเครื่องมือ Lens จะสามารถแก้โจทย์ได้มากกว่าเครื่องมือ Search เช่น โจทย์เรขาคณิตที่เป็นรูปภาพประโยชน์ของฟีเจอร์นี้

  1. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

  2. ช่วยประหยัดเวลาในการหาคำตอบและอธิบายขั้นตอนการคำนวณ

  3. ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนา แต่ Google คาดว่าจะพัฒนาให้สามารถแก้โจทย์ที่ซับซ้อนได้มากขึ้นในอนาคต


อ้างอิง : techcrunchComments


  • call
  • Line
  • Youtube
  • Facebook
bottom of page