top of page

"ม. มหิดล" ผุดไอเดียพัฒนา AI ตรวจจับคำหยาบ


ผู้ร่วมคิดค้นอัลกอริทึม FALCoN "AI ตรวจคำหยาบ"


2 อาจารย์สอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร.ศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ และ ดร.ธนพล นรเสฏฐ์ นำทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันคิดค้นอัลกอริทึม "FALCoN" ช่วยสแกนข้อความบนโซเชียล ที่ถูกมองว่าเป็นมุมมืดของสื่อสังคมออนไลน์


โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยสร้างชุดข้อมูลเพื่อทดสอบระบบคัดกรองคำพูดที่ไม่เหมาะสม ทั้งคำพูดหยาบ คำเสียดสีก้าวร้าวรุกราน หรือคำที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร


อย่างไรก็ดี "FALCoN" ยังคงต้องการทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบก่อนการเปิดใช้ได้จริงในอนาคต


งานวิจัย "FALCoN" เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเรียนรู้และร่วมแก้ไขโจทย์ปัญหาทางสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ "สังคมออนไลน์ที่สร้างสรรค์"


ที่มา : https://mahidol.ac.th/

Comments


  • call
  • Line
  • Youtube
  • Facebook
bottom of page